0 Kč - Kurzy zdarma

Vzdělávací kurzy pro 1. ročník základních škol jsou zcela zdarma. Obsahují vždy 1 výukové video a 1 test, kde naleznete úlohy z probrané látky.

11 Kč (na 90 dní)

Ve vzdělávacích kurzech za 11 Kč naleznete diktáty, které slouží k procvičení problematických pravopisných jevů. V každém z těchto kurzů naleznete jednak video s diktátem, ale také video, ve kterém je diktát přepsán a jsou objasněny probírané pravopisné jevy. Každý diktát je pak doplněn i o závěrečný pravopisný test.

15 Kč (na 90 dní)

Tyto vzdělávací kurzy obsahují rozšiřující testy k uvedenému kurzu. Jedná se tak pouze o doplňující testy k procvičení požadovaného učiva.

17 a 21 Kč (na 90 dní)

Kurzy v hodnotách 17 až 21 korun obsahují různé kombinace výukových materiálů (videí a ověřovacích testů). Umožní Vám zaměřit výuku více na čerpání znalostí (kurzy s videi), nebo naopak procvičování a ověřování znalostí daného učiva (kurzy s více testy). Konkrétní informace o počtu videí a testů jsou uvedeny u každého kurzu.

28 Kč (na 90 dní)

Vzdělávací kurzy za 28 Kč obsahují kompletní výukové materiály k dané problematice, a to minimálně 1 video a 1 test z probraného učiva. V kurzech pro 2. stupeň základní školy a střední školy je k dispozici také studijní materiál, který můžete doplnit o své poznámky a následně si jej vytisknout.

Kam dál?

  • Pro studenty  - Pro děti (žáky základních) a studenty středních škol
  • Pro rodiče  - Pro rodiče studujících dětí
  • Pro učitele  - Vzdělávací portál Edukavka pro učitele a školy
  • Co je škola na EduKavce  - Co je škola na EduKavce, jakou má strukturu a jak ji využít pro distanční výuku na základních a středních školách
  • Ceník služeb pro učitele  - Ceník služeb vzdělávacího serveru Edukavka pro učitele a školy