Rozsáhlá nabídka vzdělávacích kurzů a testů

Na EduKavce je pro Vás připravena rozsáhlá nabídka online vzdělávacích kurzů, výukových videí, ale i tisíce interaktivních ověřovacích a procvičovacích testů zaměřených na všeobecně vzdělávací předměty pro všechny ročníky základních a středních škol.

EduKavka je jeden z nejobsáhlejších vzdělávacích online portálů

EduKavka se neustále rozrůstá o nové vzdělávací kurzy, videa, materiály a testy. Autory jsou zkušení pedagogové základních a středních škol. Publikované výukové programy odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu České republiky a prošly důkladnou kontrolou.

Učte se s námi jako ve škole

Veškeré studijní podpory jsou zpracovány přehledně s ohledem na stupeň vzdělávání – jejich délka i obsah odpovídají potřebám a schopnostem žáků daných ročníků. Forma komentovaných prezentací optimálně podporuje osvojení učiva. Připojené studijní materiály probíraný učební celek vhodně doplňují a shrnují. Závěrečné testy ověří dosažené znalosti.

Letní tábory s angličtinou pro děti

Kam dál?