Ověřovací testy a různé typy úloh

Na Edukavce najdete nejen vzdělávací kurzy s výukovými videi, ale i rozsáhlou databázi testů pro ověření či procvičování znalostí učiva základních a středních škol. Každý ověřovací test obsahuje několik úloh (až 20 úloh) různého typu, které jsme pro Vás popsali v přehledném seznamu níže.

Výběr jedné z možností

Jedním ze základních typů úloh, se kterým se můžete setkat v oveřovacích testech, je výběr jedné správné odpovědi z několika nabídnutých možností.

Typ úlohy: Výběr z několika možných odpovědí

Krátká textová odpověď

Druhý typ úlohy umožňuje řešitelům vyplnit jednoduchou textovou odpověď dle jejich vlastní úvahy.

Typ úlohy: Krátká textová odpověď

Numerická (číselná) úloha

Stejně jako u druhého typu úloh (krátké textové odpovědi) je v numerických úlohách možné zapsat do políček pro výsledky různé číselné hodnoty správných odpovědí.

Typ úlohy: Numerická úloha

Volba pravda/nepravda

Dalším typem úloh v ověřovacích testech jsou volby pravdivosti či nepravdivosti určitých tvrzení. Žáci jednoduše uváží, zda je tvrzení pravdivé, nebo nepravdivé a vyberou z rozbalovacích seznamů požadovanou volbu.

Typ úlohy: Volba pravda/nepravda

Doplňovací úloha

Tento typ úloh je taktéž velice jednoduchý na provedení. Žáci či studenti postupně vybírají (doplňují) odpovědi v rozbalovacích seznamech umístěných v textu.

Typ úlohy: Doplňovací úloha

Přesouvání textu

V ověřovacích testech se také setkáte s drag&drop úlohami, ve kterých děti uchopí některý text v dolní části otázky a přesunou jej do cílového políčka dle jejich volby.

Typ úlohy: Přesouvání textu do cílových políček

Přesouvání do obrázku

Typ úloh přesouvání textu do obrázků jsou velice snadné na ovládání, proto je mohou vypracovat i děti z nižších stupňů základích škol.

Typ úlohy: Přesouvání do obrázku

Kam dál?