Edukavka pro učitele

Hledáte způsob, jak svým žákům zadávat úkoly pro distanční výuku? Nebo jen chcete ušetřit čas se zadáváním a následnou kontrolou domácích úkolů? 

EduKavka vám úkoly vyřeší 

Zadávání úkolů je jednoduché a přehledné. Samozřejmostí je zadávání látky žákům a studentům rozřazeným do skupin - například podle ročníků. Pak už jen stačí sledovat jejich pokrok a vyhodnocení vypracovaného zadání. 

Testy ukážou, kdo už umí a kdo ještě ne 

Testy se skládají z tzv. uzavřených otázek, kdy je odpověď jednoznačná a systém může vyhodnotit správnost odpovědi. Vyhodnocení žáci vidí hned po dokončení testu, mohou ho opakovat a své chyby opravit. U klasifikovaných kontrolních prací je samozřejmě možné vyplnit test pouze jednou. Výborným motivačním prvkem je závěrečné hodnocení, které procentuálně zobrazí úspěšnost žáka.

Využijte služeb Edukavka.cz. Výrazně si usnadníte organizaci vyučovacích hodin. V přehledných reportech uvidíte, jak si Vaši žáci vedou (zda zhlédli výukové video, na kolik procent úspěšně vyplnili testy, v náhledu uvidíte i chyby, kterých se při řešení testů dopustili) a na základě těchto informací můžete lépe plánovat další průběh výuky.

Díky online portálu EduKavka získá každý žák prostor k osobnímu pracovnímu tempu výuky a odvede nejlepší možnou práci.

Komfort

Výuka v EduKavce je naprosto komfortní. Nevyžaduje žádné instalace ani "skypování". Učitel vybere téma, odešlete mailem žákům a následně již pouze zkontroluje, zda splnili zadání. Výuková videa obstarají přehledný výklad a testy vyhodnotí míru osvojení znalostí.

Kam dál?