Edukavka pro učitele

Hledáte způsob, jak svým žákům zadávat úkoly pro distanční výuku? Nebo jen chcete ušetřit čas se zadáváním a následnou kontrolou domácích úkolů? 

EduKavka vám úkoly vyřeší 

Zadávání úkolů je jednoduché a přehledné. Samozřejmostí je zadávání látky žákům a studentům rozřazeným do skupin - například podle ročníků. Pak už jen stačí sledovat jejich pokrok a vyhodnocení vypracovaného zadání. 

Testy ukážou, kdo už umí a kdo ještě ne 

Testy se skládají z tzv. uzavřených otázek, kdy je odpověď jednoznačná a systém může vyhodnotit správnost odpovědi. Žáci vidí vyhodnocení ihned po dokončení testu a mají následně možnost test opakovat a své chyby tak opravit. Výborným motivačním prvkem je závěrečné hodnocení, které procentuálně zobrazí úspěšnost žáka. Tato celková shrnující známka je vypočítána jako průměr ze všech dokončených pokusů. Vyučující má samozřejmě možnost zobrazit výsledky jednotlivých pokusů a posoudit tak, zda se žák zlepšuje.

Využijte služeb Edukavka.cz. Výrazně si usnadníte organizaci vyučovacích hodin. V přehledných reportech uvidíte, jak si Vaši žáci vedou (zda zhlédli výukové video, na kolik procent úspěšně vyplnili testy, v náhledu uvidíte i chyby, kterých se při řešení testů dopustili) a na základě těchto informací můžete lépe plánovat další průběh výuky.

Díky online portálu EduKavka získá každý žák prostor k osobnímu pracovnímu tempu výuky a odvede nejlepší možnou práci.

Komfort

Výuka v EduKavce je naprosto komfortní. Nevyžaduje žádné instalace ani "skypování". Učitel vybere téma, odešlete mailem žákům a následně již pouze zkontroluje, zda splnili zadání. Výuková videa obstarají přehledný výklad a testy vyhodnotí míru osvojení znalostí.

Vzdělávání učitelů (DVPP) DESCARTES

Kam dál?