Co je škola na EduKavce a jakou má strukturu

EduKavka je zaměřena především na online distanční výuku základních a středních škol, kterým nabízí ucelený nástroj pro zadávání učiva a kontrolu vypracování ověřovacích testů žáky či studenty. Na této stránce popíšeme trochu podrobněji to, jakým způsobem je strukturovaná škola na EduKavce.

Struktura školy (sbor, učitelé, třídy, žáci)

Stejně jako v reálném světě, je i ve škole na EduKavce jednoduchá školní struktura, která se skládá z:

  • zástupce školy - je školou pověřená osoba spravující pedagogický sbor na EduKavce
  • pedagogického sboru - sdružujícího vyučují pedagogy (učitele) školy
  • vyučujících učitelů - kteří mohou hromadně zadávat kurzy studentům
  • tříd s žáky či studenty - pro které je distanční výuka určena.

Každá škola na EduKavce má tedy obdobnou strukturu, jako v reálném světě. Zástupce školy (ředitel/ka, zástupce ředitele, nebo asistentka vedení školy) spravuje sbor s pedagogy, kteří spravují vlastní vyučované třídy s žáky. Pro lepší představu jsme připravili ilustrační obrázek, který vše graficky znázorní.

Struktura školy na EduKavce - správce školy, sbor pedagogů, třídy žáků (studentů): Struktura školy na EduKavce

Pro podrobnější informace, jak založit sbor pedagogů, třídy s žáky či studenty, nebo jak zadávat výukové kurzy a kontrolovat vypracování ověřovacích testů při distanční výuce, se můžete dozvědět v nápovedě pro učitele na EduKavce.

Kam dál?