Vzdělávací DVPP kurzy pro pedagogy

Naše vzdělávací agentura Descartes se od roku 2000 také zabývá realizací DVPP kurzů, které jsou akreditované od MŠMT. Tyto kurzy jsou zaměřeny především na profesní rozvoj učitelů základních škol, středních škol, gymnázií, vyšších odborných škol a dalších pedagogických pracovníků.

Vzdělávací agentura Descartes pořádá v průběhu školního roku stovky seminářů, webinářů a workshopů, které pokrývají všechny všeobecně vzdělávací předměty, pedagogiku a psychologii, a vycházejí vstříc potřebám všem pedagogickým pracovníkům. Nabídka školení je neustále rozšiřována a flexibilně inovována dle aktuálních požadavků trhu. 

Jedním ze základních principů agentury Descartes je vysoká odbornost lektorů. Spolupracuje výhradně se špičkovými lektory v daných oblastech z řad renomovaných vysokoškolských pedagogů a dalších uznávaných odborníků. Agentura Descartes sleduje především spokojenost svých klientů, kdy po každé vzdělávací akci pečlivě vyhodnocuje připomínky a náměty frekventantů.

Naší aktuální nabídku akreditovaných DVPP kurzů naleznete na www.descart.cz