Objednávka licence pro školy

VYZKOUŠEJTE PRVNÍ MĚSÍC ZDARMA

  1. Vyplňte registrační formulář a vytvořte si účet
  2. Vyberte požadovaný předmět zde
  3. Vámi zvolené licence nemusí sloužit pouze Vám, ale i dalším kolegům ve sboru, kteří vyučují stejný předmět – zadejte tedy korektně počet žáků školy
  4. Zadejte požadované údaje a odešlete objednávku
  5. Po odeslání objednávky Vám bude do 24 hodin zpřístupněn výukový portál v požadovaném rozsahu. Zároveň s tímto Vám bude odeslána faktura k úhradě licence.
  6. Vystavená faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího vydání. V tomto termínu prosíme fakturu uhradit. V opačném případě Vám budou po uplynutí této lhůty odejmuta přístupová práva.