Objednávka licence pro školy

VYZKOUŠEJTE PRVNÍ MĚSÍC ZDARMA

  1. Vyplňte registrační formulář a vytvořte si účet
  2. Vyberte požadovaný předmět zde
  3. Vámi zvolené licence nemusí sloužit pouze Vám, ale i dalším kolegům ve sboru, kteří vyučují stejný předmět – zadejte tedy korektně počet žáků školy
  4. Zadejte požadované údaje a odešlete objednávku
  5. Po odeslání objednávky Vám bude do 24 hodin zpřístupněn výukový portál v požadovaném rozsahu. Zároveň s tímto Vám bude odeslána faktura k úhradě licence.
  6. Vystavená faktura má splatnost 30 dnů ode dne jejího vydání. V tomto termínu prosíme fakturu uhradit. V opačném případě Vám budou po uplynutí této lhůty odejmuta přístupová práva.

Využijte aktuální slevy u objednávek do 31. 10. 2020:
10% na všechny objednávky
20% pro objednávky 3 předmětů a více
35% u objednávek všech předmětů v daném stupni školy (např. všechny vyuč.předměty pro ZŠ2)